top of page

ATKLĀTA JAUNĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “ZĪĻUKS”

30.septembrī, klātesot Izglītības un zinātnes ministres padomniekam Jānim Ozolam, Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem, pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Mārtiņam Bojāram, pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam un būvuzņēmuma SIA “Velve” valdes loceklim Ivo Brālēnam, svinīgi tika atklāta viena no vērienīgākajām jaunbūvēm Mārupes novadā - jaunā pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”.

Ņemot vērā augstos dzimstības rādītājus, ik gadu vairāk kā 60% Mārupes novada pašvaldības budžeta līdzekļu tiek novirzīti izglītības jomai, pašvaldībai domājot dažādus risinājumus kvalitatīvas pirmsskolas izglītības nodrošināšanai. Jaunais bērnudārzs ar 384 vietām būs būtisks ieguldījums pašvaldības izglītības sistēmas kapacitātes paaugstināšanā.

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence: “Man ir patiess prieks, ka Mārupes novadā ir tapusi vēl viena jauna un moderna izglītības iestāde, kuru par savām otrajām mājām varēs saukt vairāki simti mūsu mazo mārupiešu. Es ticu, ka profesionālais bērnudārza pedagogu kolektīvs radīs vislabvēlīgākos apstākļus bērnu izaugsmei, mūsdienīgās telpas un bagātīgi iekārtotie rotaļu laukumi ļaus bērniem harmoniski attīstīties un iedvesmotiem doties pretī jaunām prasmēm un zināšanām.”

Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Ločs: “Jaunā bērnudārza projekts ir īpašs ar to, ka tajā izmantotas būvniecības tehnoloģijas, kas ļaus šo ēku saukt par gandrīz nulles enerģijas ēku, nodrošinot vienlaikus arī ēkas kvalitāti un ilgmūžību. Mums kā pašvaldībai ir svarīgi savos objektos ieviest ilgtspējīgus risinājumus, vienlaikus panākot lietderīgāku enerģijas resursu izmantošanu, kā arī zemas siltumenerģijas izmaksas visā ēkas ekspluatācijas gaitā. Man ir prieks, ka gada garumā pie šī projekta strādājot spēcīgai komandai, ir panākts lielisks un kvalitatīvs rezultāts.” Jaunā izglītības iestāde, kas atrodas Jaunmārupē, ir gana iespaidīga un būs lielākais bērnudārzs novadā – tā teritorijas kopējā platība ir 3,4 ha, savukārt pati ēka ir 6200 m2 liela.

Projekta īstenošanas gaitā veiksmīgi sadarbojušies arhitekti, telpu dizaineri un būvnieki. Mazajiem būs pieejamas gaumīgas un pārdomāti iekārtotas 18 grupiņu telpas, kā arī plašas telpas kopīgām aktivitātēm – multifunkcionāla zāle saviesīgiem pasākumiem, ēdamzāle, telpas sportam un mūzikas apguvei, telpas administrācijai.

Bērnudārza ēkas arhitektūras koncepta pamatā ir Margaritas Stārastes pasakas “Zīļuks” tēma – mazā Zīļuka raibie piedzīvojumi dažādiem notikumiem bagātajā dzīves ceļā, kas atainojas ēku kompleksa izvietojumā, simboliski iezīmējot mazā cilvēka līkumoto ceļu pretī zināšanām. Īpašs akcents ir ēkas iekšpagalmā izveidotā “zaļā klase”, kuru no visām pusēm ieskauj stiklotās sienas.

Mūsdienīgi, ar dažādiem oriģināliem risinājumiem daudzpusīgai bērnu attīstībai labiekārtota jaunās izglītības iestādes teritorija. Mazajiem mārupiešiem tiks piedāvāti ergonomiski un daudzfunkcionāli rotaļu laukumi, kuros pieejamas kāpelējamās un virvju atrakcijas, slidkalniņi, līdzsvara trases, šūpoles un citas konstrukcijas bērnu motoro iemaņu un kustības spēka attīstībai. Ierīkots futbola laukums, sajūtu taka un arī miniatūra pilsētiņa, kurā atbilstoši satiksmes noteikumiem marķētu ielu malās izvietojušās mazas divstāvu mājiņas, radot brīnišķīgu, bērniem pielāgotu vidi, kurā attīstīties un pilnveidoties.Jaunmārupes bērnudārzs būs viena no energoefektīvākajām pašvaldības jaunbūvēm novadā, tā plašo telpu apsildi nodrošinot ar zemes siltumsūkņiem no 24 urbumiem 100 metru dziļumā. Videi draudzīgā siltumapgādes sistēma paredz, ka zemes siltumsūkņi spēs apsildīt plašo ēku pie āra temperatūras līdz pat mīnus 20 grādiem, un tikai nepieciešamības gadījumā tiks ieslēgta gāzes apsildes sistēma. Sarēķināts, ka, neskatoties uz lielākiem ieguldījumiem šādas apkures sistēmas izbūvē šobrīd, 15 gadu periodā tiks ietaupīti ap 100 tūkstoši eiro. Plānots nākotnē uzstādīt arī saules paneļus gan elektrības iegūšanai, gan siltā ūdens uzsildīšanai.

“Ikvienas ēkas būvniecība ir aizraujošs, atbildīgs un vērtīgs darbs, bet vēl lielāku vērtību nedēļas un mēneši, ko esam veltījuši ēkas celšanai, iegūst tad, ja ēka ir kādas lielākas, mūsu valsts nākotnes attīstībai būtiskas struktūras elements. Būvējot izglītības iestādi, apzināmies, ka tā nav tikai ēka. Tā ir telpa, kurai jāiedvesmo bērni un jāiedrošina apgūt jaunas prasmes, izzināt pasauli un attīstīt savu potenciālu. Patiesi lepojamies, ka mums bija iespēja šādu vidi radīt Mārupes novada bērniem, un no sirds ceram, ka tā viņus spārnos, pieaugot veikt lielas lietas Latvijas labā,” gandarījumu par paveikto pauž būvfirmas “Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens.


Mārupes novada pašvaldības jaunā bērnudārza būvniecības kopējās izmaksas ir 11,9 miljoni eiro, no tiem 4,6 miljoni eiro ņemti kā aizņēmums Valsts kasē, bet 7,3 miljoni ir pašvaldības budžeta līdzfinansējums. Jaunās ēkas būvdarbus veikusi SIA “Velve”. Ēku projektēja SIA “Arhitekta G.Vīksnas birojs”, bet būvuzraudzību īstenoja SIA “Marčuks”.

Bērnudārza būvniecība realizēta būvniecības informācijas modelēšanas (BIM) vidē, sniedzot iespēju daudz ātrāk un kvalitatīvāk sagatavot un realizēt būvprojektu. Izveidotais digitālais 3D modelis, kurā iekļautas visas komunikācijas, tiks izmantots arī ēkas turpmākajā apsaimniekošanā. Pirmais BIM vidē realizētais pašvaldības projekts bija pagājušajā gadā atklātais Mārupes pamatskolas jaunais korpuss, tāpat, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, izstrādāts arī Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pārbūves projekts, kura realizācija uzsākta šogad.


Comments


bottom of page