top of page

Gatavojoties Carnikavas pamatskolas pārbūvei

Pašvaldībā, turpinot infrastruktūras projektu ieviešanu, noslēgusies publiskā iepirkuma piedāvājumu vērtēšana ēkas pārbūvei Siguļos pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Piejūra” darbības plašināšanai; moduļu tipa izglītības iestādes izbūvei Garajā ielā 20, Carnikavā.

Carnikavas pamatskolas pārbūve iekļaus esošās ēkas pilnīgu pārbūvi un paplašināšanu atbilstoši pieaugošajam izglītojamo skaitam. Jaunā ēka ietver Carnikavas mūzikas un mākslas skolas, Carnikavas bibliotēkas vajadzības un Carnikavas stadiona rekonstrukciju, līdz ar to nepieciešams risināt skolas darbības nepārtrauktību.

Pagājušajā gadā pašvaldība veica skolēnu vecāku aptauju par labākā risinājuma izvēli pagaidu skolas telpu izveidošanai un par atbilstošāko tika noteikts moduļu skolas izveide pašvaldības nekustamajā īpašumā Garajā ielā 20, Carnikavā. Pašvaldība izstrādājusi tehnisko specifikāciju un veikusi publisko iepirkumu apvienotā projektēšanas un būvniecības iepirkuma veikšanai. Iepirkuma specifikācija paredz būvprojekta izstrādi un būvniecības darbu veikšanu, veidojot vismaz 2 500 kvadrātmetru lielas telpas izveidi skolas vajadzībām, kā arī nepieciešamo inženierkomunikāciju izbūvi un teritorijas iekārtošanu.

Atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem, pretendents piedāvā iepirkumā iekļautos darbus veikt par 3 496 295 eiro (ar PVN). Apvienotais “projektē un būvē” iepirkuma līgums paredz noteikt maksimālo iespējamo projektēšanas un būvniecības cenu, kas var samazināties būvprojekta risinājumu izvēles ietekmē. Ņemot vērā to, ka pēc Carnikavas pamatskolas pārcelšanās uz rekonstruēto ēku moduļu ēka tiks izmantota Sociālā dienesta vajadzībām un tajā tiks izveidots pansionāts, iepriekš minētajā līgumcenā ir iekļauta būvprojekta izstrāde ēkas pielāgošanai sociālajam funkcijām.


Comments


bottom of page