Civila rakstura objekti

2022

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

"Verde" Biroju ēkas būvniecība 1. kārta

Roberta hirša iela 1, Rīgā

AVK

2022

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

"Verde" Biroju ēkas būvniecība 1. kārta

Roberta hirša iela 1, Rīgā

AVK

2022

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

"Verde" Biroju ēkas būvniecība 1. kārta

Roberta hirša iela 1, Rīgā

AVK

2022

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

"Verde" Biroju ēkas būvniecība 1. kārta

Roberta hirša iela 1, Rīgā

AVK

2022

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

"Verde" Biroju ēkas būvniecība 1. kārta

Roberta hirša iela 1, Rīgā

AVK

2022

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

"Verde" Biroju ēkas būvniecība 1. kārta

Roberta hirša iela 1, Rīgā

AVK

2022

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

"Verde" Biroju ēkas būvniecība 1. kārta

Roberta hirša iela 1, Rīgā

AVK

2022

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

"Verde" Biroju ēkas būvniecība 1. kārta

Roberta hirša iela 1, Rīgā

AVK

2022

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

"Verde" Biroju ēkas būvniecība 1. kārta

Roberta hirša iela 1, Rīgā

AVK

2022

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

"Verde" Biroju ēkas būvniecība 1. kārta

Roberta hirša iela 1, Rīgā

AVK

2022

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

"Verde" Biroju ēkas būvniecība 1. kārta

Roberta hirša iela 1, Rīgā

AVK

2022

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

"Verde" Biroju ēkas būvniecība 1. kārta

Roberta hirša iela 1, Rīgā

AVK