Civila rakstura objekti

2021

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka 3.kārta

Upeņu ielā 21, Rīga

AVK, ŪK

2021

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka 3.kārta

Upeņu ielā 21, Rīga

AVK, ŪK

2021

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka 3.kārta

Upeņu ielā 21, Rīga

AVK, ŪK

2021

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka 3.kārta

Upeņu ielā 21, Rīga

AVK, ŪK

2021

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka 3.kārta

Upeņu ielā 21, Rīga

AVK, ŪK

2021

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka 3.kārta

Upeņu ielā 21, Rīga

AVK, ŪK

2021

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka 3.kārta

Upeņu ielā 21, Rīga

AVK, ŪK

2021

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka 3.kārta

Upeņu ielā 21, Rīga

AVK, ŪK

2021

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka 3.kārta

Upeņu ielā 21, Rīga

AVK, ŪK

2021

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka 3.kārta

Upeņu ielā 21, Rīga

AVK, ŪK

2021

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka 3.kārta

Upeņu ielā 21, Rīga

AVK, ŪK

2021

CNSDM-13409937-v1-Origo1.jpg

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka 3.kārta

Upeņu ielā 21, Rīga

AVK, ŪK